Algemene voorwaarden

 1. Gebruikers
  1. Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden vakantieverblijven(adverteerders),activiteiten, bezienswaardigheden en restaurants is afkomstig van derden. Travel-in-holland.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud(tekst, informatie en foto’s) en juistheid van geplaatste advertenties en informatie.
  2. Travel-in-holland.nl legt slechts een contact en is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen klant en adverteerder.
  3. Travel-in-holland.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van websites en bedrijven waar u naar wordt doorverwezen middels banners of buttons of anderszins.
  4. Travel-in-holland.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
  5. Travel-in-holland.nl doet haar best om er voor te zorgen dat er op dusdanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Travel-in-holland.nl houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven.
  6. Travel-in-holland.nl verzamelt slechts informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld.
  7. Travel-in-holland.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Travel-in-holland.nl raadt u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte geraakt van deze wijzigingen.
  8. U vrijwaart travel-in-holland.nl volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
  9. Heeft u een leuke activiteit of bezienswaardigheid wat u graag vermeld wilt hebben op de site? Stuur ons een mail met informatie en foto’s (Houdt rekening met de rechten van de informatie en de foto’s). Heeft u informatie ingediend wat u verwijderd wilt hebben? Stuur ons dan een mail. Bij het aanmelden gaat u akkoord dat u geen informatie de site zult voorleggen die de privacyrechten, handelsmerken, copyright of andere intellectuele rechten van eigendom van andere schend. Travel-in-Holland.nl heeft het recht om de presentatie te controleren op deze rechten en juistheid om vast te stellen of de aanbieder zich hier aan houd. Travel-in-Holland heeft het recht op ieder moment de website inclusief de presentatie te wijzigen.
  10. De rechten van de informatie en foto’s over: accommodaties, activiteiten, bezienswaardigheden, restaurants en evenementen zijn van derden en mogen niet worden gekopieerd.
  11. Travel in Holland werkt met partners. Dit houdt in dat het accommodatie aanbod en de websites waar we naar linken of doorverwijzen niet van Travel in Holland zijn. Sommige partners werven via onze website hun aanbod en promoten dat op Travel in Holland.
 1. Adverteerders
  1. Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u travel-in-holland.nl toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.
  2. Travel-in-holland.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen.
  3. U vrijwaart travel-in-holland.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
  4. Travel-in-holland.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
  5. U vrijwaart travel-in-holland.nl volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
  6. Travel-in-holland.nl behoudt zich het recht voor om u de toegang en/of gebruik van deze website te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.
  7. Mocht u besluiten geen gebruik meer te maken van de presentatie van uw verblijf op www.travel-in-holland.nl dan kunt u dit per e-mail doorgeven.
  8. Bij aanmelding geeft u Travel in Holland toestemming om uw aanbod te gebruiken tijdens de marketingcampagnes van www.travel-in-holland.nl
  9. Elk contact via onze website gaat direct naar Travel in Holland. Vanaf hier versturen wij de berichten door naar de betreffende locaties. Dit om spam te voorkomen. Tussen het indienen van een aanvraag en het ontvangen zit een wachtperiode wat afhangt van het webverkeer.
  10. Indien u zich niet volledig voegt naar bovengenoemde voorwaarden, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze website.